MS Excel: Kaip išskaidyti duomenis į atskirus lapus

   PivotTable Ataskaitos filtras (Report Filter) dažniausiai naudojamas tuomet, kai turime standartinę ataskaitą ir norime ją pritaikyti pagal tam tikrus skirtingus kriterijus, pavyzdžiui, pardavimams stebėti pagal atskirus įmonės padalinius, prekių grupes, klientų grupes ar panašiai. Kartais iškyla poreikis šias ataskaitas gauti ne filtruojant duomenis, o turėti iš karto parengtas atskiruose lapuose, kuriuos paskui galima greitai atspausdinti, ar persiųsti tik atitinkamo įmonės padalino darbuotojams, ar atitinkamam klientui. 

   Išskaidyti PivotTable ataskaitą į atskirus lapus galima labai paprastai, vos kelių mygtukų paspaudimu. Žemiau pateiksiu pavyzdį, kaip gauti vienodą pardavimų ataskaitą pagal mėnesius, atvaizduojant ją atskiruose Excel darbaknygės lapuose.

   Pirmiausia iš turimų duomenų reikia sukurti PivotTable ataskaitą. PivotTable ataskaita sukuriama pažymėjus duomenis (arba pažymėjus bet kurį langelį duomenyse) ir vykdant komandą:

Įterpimas -> PivotTable (Lentelės komandų grupėje)

Insert -> PivotTable (Table komandų grupėje)

   Jei prieš kuriant PivotTable ataskaitą pažymėjote duomenis, ir norite sukurti ją naujame lape, tai toliau tiesiog spauskite Gerai (OK). Sudarome ataskaitą, kurios Ataskaitos filtro (Report Filter)dalyje įdedame lauką, pagal kurio reikšmes norėsite gauti ataskaitą skirtinguose lapuose (pavyzdžio atveju tai yra laukas Pardavimų skyrius):

 Duomenys ir PivotTable sukurimas

   Paspaudus pele ant sukurtos PivotTable ataskaitos, viršuje prie komandų skirtukų pačiame gale atsiranda du nauji meniu punktai Pasirinktys (Options) ir Dizainas (Design), kurie apjungti pavadinimu PivotTable įrankiai (PivotTable Tools). Vykdykite komandą:

PivotTable įrankiai -> Pasirinktys -> Pasirinktys -> Rodyti ataskaitos filtro puslapius...

arba

PivotTable Tools -> Options -> Options -> Show Report Filter Pages...

   Įvykdžius komandą atidaromas langas, kuriame surašyti visi duomenų laukai, kurie buvo PivotTable ataskaitos Ataskaitos filtro (Report Filter) dalyje. Pasirinkite lauką, pagal kurio elementus norite gauti ataskaitą skirtinguose lapuose ir spauskite Gerai (OK).

Isskaidyti ataskaita i atskirus lapus

   Gaunate kelias vienodas ataskaitas pagal visus pasirinkto lauko elementus, t.y. gausite tiek lapų, kiek buvo skirtingų elementų (reikšmių) duomenų lauke (pradinių duomenų stulpelyje).  Pasikeitus pradiniams duomenis ir atnaujinus vieną ataskaitą (Refresh funkcija), atsinaujins visuose lapuose esančių ataskaitų duomenys.

   Sėkmės naudojant, o jei kils klausimų, ar turėsite pastabų, rašykite komentaruose arba forume.