MS Excel - Kaip išskirti kažkelintą žodį iš teksto / sakinio

   Šioje pamokoje išmoksite išskirti tam tikrą, jūsų nurodytą kažkelintą, žodį iš teksto arba sakinio, skaičiuojant nuo tektos kairės arba dešinės pusės. Tai paprastai galima atlikti viena formule, kurioje bus panaudotos šešios tekto funkcijos: TRIM, LEFT, RIGHT, SUBSTITUTE, REPT ir LEN. Šis veiksmas naudingas tuomet, kai tksliai žinote, kelintas žodis ar tarpais atskirtas skaičius tekste (sakinyje, duomenyse) yra jums reikalingas.

    Kaip pavyzdys gali būti duomenys, pateikiami standartiniu formatu, apie darbuotojų nakvynės viešbučiuose išlaidas:

Viešbutis Vardenis Pavardenis 300,00 Suma

    Matome, kad darbuotojo vardas visuomet yra antras, o pavardė trečias žodis nuo kairės pusės, kai tuo tarpu išlaidų suma yra ketvirtasis žodis nuo kairės arba antrasis nuo dešinės teksto pusės.

   Šioje vietoje vien LEFT ar RIGHT funkcija nepagelbės, nes gali kisti simbolių skaičius dėl didesnės ar mažesnės sumos, trumpesnio ar ilgesnio darbuotojo vardo. Taigi, kad gauti vieną iš norimų žodžių atskirai, rašome formulę su jau minėtomis šešiomis teksto funkcijomis. Jei žodžius skaičiuosime nuo kairės pusės:

=TRIM(RIGHT(LEFT(SUBSTITUTE(A2;" ";REPT(" ";LEN(A2)));1*LEN(A2));LEN(A2)))

   Ir jei žodžius skaičiuosime nuo dešinės pusės (kaip pamatysite, skirtumas tik tas, kad RIGHT ir LEFT funkcijos susikeičia vietomis):

=TRIM(LEFT(RIGHT(SUBSTITUTE(A2;" ";REPT(" ";LEN(A2)));1*LEN(A2));LEN(A2)))

   Abiejose formulėse matote raudoną skaičių 1, kuris nurodo kelintą žodį paimti nuo kairės pusės (pirmoje formulėje) arba nuo dešinės pusės (antroje formulėje). Šį skaičių galite laisvai keisti priklausomai nuo to, kelinto žodžio jums reikia. Funkcijos kiekvienam žodžiui:

formule ir teksto funkcijos

   Pastebėkite, kad kai skaičius nurodantis kelintą žodį išskirti yra didesnis už žodžių kiekį sakinyje (tekste)tuomet išskiriamas paskutinis žodis.

   Gero naudojimo, o apie teksto funkcijas atskiros pamokos laukite netrukus!