MS Excel: MID ir FIND kombinacija

   Dažnai prireikia iš teksto išskirti tik tam tikrą jo dalį. Gerai, kai reikiama dalis yra teksto pradžioje ar pabaigoje, arba viduryje teksto, kuris turi pastovų simbolių skaičių. Tačiau dauguma mano sutiktų MS Excel naudotojų pasimeta, ką daryti, kai reikiama teksto dalis yra teksto viduryje, o pats tekstas ne visada turi vienodą simbolių skaičių. Tokiu atveju geriausia naudoti MID ir FIND funkcijų kombinaciją.

   Priminsiu atskirai šioje užduotyje naudojamas funkcijas:

  • Funkcija MID(argumentas1;argumentas2;argumentas3)  - grąžina simbolius iš nurodyto teksto (argumente1) vidurio, pagal nurodytą pradinę poziciją (argumente2) ir ilgį (argumentas3). Funkcijos pavyzdys:

   Turime žodį "Savivaldybė", kuris nurodomas funkcijoje kaip esantis A91 langelyje. Antrajame argumente nurodome pradinę poziciją (5), nuo kurios skaičiuojame norimų paimti simbolių skaičių nurodytą trečiajame funkcijos MID argumente (4). Taigi, gauname rezultatą - "vald", nes "v" raidė yra penktasis simbolis tekste (antras funkcijos argumentas buvo 5) ir keturis simbolius (trečiasis argumentas).

Reikšmė Formulė Rezultatas
Savivaldybė =MID(A91;5;4)

vald

  •  Funkcija FIND(argumentas1;argumentas2;[argumentas3]) - suranda tekste ieškomą reikšmę/tekstą ir grąžina jo simbolio numerį (skaičiuojant iš kairės pusės). Ieškomas tekstas nurodomas pirmajame argumente, kur ieškoti – antrajame. Trečiasis argumentas nėra privalomas, bet jame galima nurodyti skaičių, nuo kurio simbolio pradėti ieškoti, taip praleidžiant ieškomo teksto nereikalingą pasikartojimą. FIND funkcija skiria didžiąsias ir mažąsias raides, t.y. traktuoja kaip skirtingas. Analogiška funkcija neskirianti didžiųjų ir mažųjų raidžių yra funkcija SEARCH.

   Pavyzdžiai:

   Dabar apjungsime šias dvi funkcijas. Pavyzdžiui, turime duomenis, kuriuose nurodytas įmonės pavadinimas, atsiskaitymo numeris ir mokėjimo priežastis:

UAB CORI Nr.111 už transportą
MB Keturi vėjau Nr.564 už paslaugas
Ūkio bankas Nr.999 už prekes

   Tarkime, mums reikia kitame stulpelyje išskirti tik atsiskaitymo numerį. Veiksmai:

  1. rašome funkciją MID;
  2. MID funkcijos pirmajame argumente nurodome pilną tekstą, ar langelį, kuriame jis yra, pavyzdžiui, =MID(A2;
  3. antrajame MID funkcijos argumente rašome funkciją FIND (arba SEARCH) - =MID(A2;FIND(
  4. tuomet FIND funkcijos argumente įrašome, tai, kas kartojasi tekste, ir pagal ką galime identifikuoti mums reikalingus duomenis - šiuo atveju tai simboliai "Nr." - =MID(A2;FIND("Nr.";
  5. antrajame funkcijos FIND argumente nurodome tą pati tekstą ar nuorodą į jį, kaip ir funkcijos MID pirmajame argumente - =MID(A2;FIND("Nr.";A2;
  6. užbaigiame funkciją FIND skliaustu, rašome kabliataškį ir po jo įvedame paskutinį, trečiąjį, funkcijos MID argumentą - simbolių skaičių, kuris mūsų šiuo atveju bus 6, nes 3 simbolius sudaro tekstas "Nr." (taškas ar tarpas taip pat skaičiuojami kaip simboliai), ir atsiskaitymo numeris turi 3 (tris) skaitmenis - =MID(A2;FIND("Nr.";A2);6)

   Gauname:

   Jei reikia tik skaitmenų, tuomet po funkcijos FIND, kuri nurodo pirmąjį imtiną simbolio skaičių tekste, tiesiog matematiškai pridedame tris simbolius - prirašome +3, ir pakoreguojame trečiąjį funkcijos MID argumentą iš 6 į 3, nes reikalingi tik trys simboliai:

   Gero naudojimosi!